Opdateret 21. december 2020

Videokonsultation i Kontakt Læge

Ny midlertidig aftale for videokonference

Med Kontakt Læge app’en kan social- og sundhedsfagligt personale i kommunen hjælpe borgere uden NemID med at starte en videokonsultation med egen læge.

Der er med virkning fra d. 17. december 2020 indgået en ny midlertidig aftale om videokonference mellem PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) for at fastholde samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle aktører og almen praksis om konkrete patientforløb under hensyn til at begrænse spredningen af COVID-19.

Med denne aftale kan møder mellem læge, andre sundheds-professionelle herunder kommunens sundhedspersonale og evt. patient foregå via video i stedet for fysisk fremmøde.

  • Videokonference: Det er en forudsætning, at der som minimum er tre aktører, fx den praktiserende læge, kommunens medarbejder og patienten.
  • Videokonsultation: Kommunens medarbejder hjælper patienten/borgeren med teknisk at gennemføre en videokonsultation med lægen.

Videokonferencer og -konsultationer skal være aftalt med borgers praktiserende læge på forhånd. Det er den praktiserende læge, som vurderer om en konsultation/konferencen kan ske via video.

Databehandleraftale og tilslutningsaftale

Trifork har udarbejdet en opdateret databehandleraftale skabelon, som tager udgangspunkt i datatilsynets standardskabelon. Der er samtidig udarbejdet en tilslutningsaftale.

Kommunen kan kontakte Lone Høiberg, lho@medcom.dk for at få tilsendt den opdaterede databehandleraftale og tilslutningsaftalen.

Implementeringsstøtte

MedCom yder implementeringsstøtte til alle kommuner, som har ønske herom – også i 2021.

Kontakt Lone Høiberg, lho@medcom.dk for opstartsmøde eller spørgsmål.

Der er udarbejdet forskellige vejledninger, som kan hjælpe på vej:

Denne fim viser kort, hvordan Kontakt Læge app’en kan anvendes, når en kommune på vegne af en borger kalder op til en videokonsultation med borgers praktiserende læge.

Denne film viser, hvor let en borger via app’en Min Læge kan få en videokonsultation med egen læge.

Support

  1. level support: Kommunens medarbejdere skal kontakte kommunens IT-support, hvis de har brug for teknisk support i anvendelse af app’en.
  2. level support: Kommunens it-afdeling kan få teknisk support ved at sende en mail til
    vv-support@trifork.com eller ved at ringe til Trifork mellem 8.00-13.00 på +45 2061 8451