Opdateret 8. marts 2019

Projekter og aktiviteter

Arbejdsprogrammet for MedCom11 (2018-2019) følger en vision om at arbejde for en sikker og rettidig digital kommunikation, større effektivitet og øget sammenhæng på tværs af sundhedssektoren med udgangspunkt i sundhedspersonalet og borgerne.

Du finder en liste over alle projekter og aktiviteter i MedCom11 nedenunder ↓

Et markant fællestræk for projekterne er afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder.

Derudover er der fokus på det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation, landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis i det samarbejdende sundhedsvæsen og yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden.

Her kan du læse det endelige notat om arbejdsprogrammet for MedCom11.