Opdateret 5. januar 2018

Projekter og aktiviteter

 

 

Arbejdsprogrammet for MedCom11 (2018-2019) er tiltrådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT den 29. november 2017 og i MedComs styregruppe den 13. december 2017. Arbejdsprogrammet påvirkes af bestillinger fra flere sider, herunder især:

  • Økonomiaftaler med regioner og kommuner for 2018
  • Aftaler på praksisområderne, herunder især OK18 på PLO området
  • Revision af National Strategi for Digital Sundhed
  • Finanslovsaftaler
  • Udmøntning af det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen
  • Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi
  • Sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for 2015-2018
  • RSI pejlemærker
  • Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi
  • Færdiggørelse af allerede igangsatte projekter fra MedCom10

Et markant fællestræk er afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder.

Derudover er der fokus på det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation, landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’ rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen og yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden.

Her kan du læse det endelige notat om arbejdsprogrammet for MedCom11.