Opdateret 14. juli 2022

Projekter og aktiviteter

Arbejdsprogrammet for MedCom12 dækker over 2021 og 2022. Programmet blev godkendt af den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT og MedComs styregruppe i slutningen af 2020.

Du finder en liste over alle projekter og aktiviteter i MedCom12 nedenunder ↓

I MedCom12 er der særligt fokus på implementering af moderniseret MedCom kommunikation, udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved deling af data mellem almen praksis, sygehuse, kommuner, speciallægepraksis og borgere. Derudover fokuserer MedCom på styrket inddragelse af borgerne gennem understøttelse af borgerrettede løsninger, udbredt anvendelse af videokonferencer og fortsat hærdning af informationssikkerheden, herunder understøttelse af det nationale cybersikkerhedsarbejde.

Notat om arbejdsprogrammet for MedCom12 (pdf).