Opdateret 8. juli 2020

Projekter og aktiviteter

I 2017 blev arbejdsprogrammet for MedCom11 planlagt som et 2-årige arbejdsprogram, omfattende 2018 og 2019. MedComs styregruppe besluttede på mødet den 3. marts 2019 at forlænge MedCom11-perioden til også at omfatte 2020, med fokus på implementering af allerede igangsatte aktiviteter, under hensyntagen til lokal implementeringskapacitet og opgavepresset i MedComs standardiseringsteam. Forlængelsen af MedCom11 blev tiltrådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT den 3. april 2019. Vi kalder nu perioden MedCom11+.

Du finder en liste over alle projekter og aktiviteter i MedCom11+ nedenunder ↓

Et markant fællestræk for projekterne er afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder.

Derudover er der fokus på det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation, landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis i det samarbejdende sundhedsvæsen og yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden.

Notat om arbejdsprogrammet for MedCom11+ (pdf).