Projekter og aktiviteter

MedCom arbejder med et 2-årigt arbejdsprogram, der efter dialogrunde hos de mange parter, der anvender MedCom-kommunikationen, endeligt besluttes i MedComs styregruppe og godkendes i den nationale bestyrelse for sundheds-it.

MedCom har en lang række projekter og aktiviteter.