Opdateret 5. januar 2018

Andre aktiviteter

Når MedCom gennemfører et projekt, fører det ofte afledte aktiviteter med sig. Hvis det er nødvendigt, slipper MedCom derfor ikke projektet efter den officielle projektafslutning, men kan eksempelvis være med til at sikre fuld udbredelse, afholde informationsmøder, lave informationsmateriale, monitorering, deltage i erfaringsopsamling eller agere som kontaktpunkt med kendskab til den sundhedsfaglige anvendelse.

MedCom deltager i øvrigt i en række aktiviteter som er forankret andre steder.

Disse projekter og aktiviteter findes her, under "Andre aktiviteter"