Opdateret 5. januar 2018

Digital understøttelse af komplekse patientforløb

Digital understøttelse af komplekse patientforløb handler om bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter med komplekse patientforløb, deres pårørende og sundhedsprofessionelle.

Patienter med komplekse forløb kan være patienter med kroniske eller livstruende sygdomme, lange sygeperioder og mange kontakter forskellige steder i sundhedsvæsnet.

Programmet skal udvikle og afprøve nye digitale løsninger, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Udviklingen og afprøvning af de digitale services forgår i fire delprojekter:

  • Fælles Stamkort
  • Planer og Indsatser
  • Analyse af patientens mål
  • Fælles pilotprojekt

Løsningerne udvikles i den nationale infrastruktur på sundhedsområdet med de tilhørende sikkerhedskomponenter.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside her.