Opdateret 4. august 2017

Basisaktiviteter

MedCom har basisaktiviteter inden for 4 områder:

Den praktiske udbredelse af tværsektorielt it-samarbejde er forankret i regioner og kommuner, typisk i forbindelse med udmøntning af sundhedsaftalerne. MedComs væsentligste basisaktivitet er understøttelse af dette lokale arbejde med national koordinering af fælles projektplaner og konkrete målsætninger i et tæt samarbejde med regioner, kommuner, praksissektor og it-leverandører.

Det tværsektorielle it-samarbejde baseres på de tekniske basisaktiviteter vedrørende standarder og systemforvaltning af datakilder. Via MedComs internationale engagement hentes inspiration til de nationale aktiviteter.

1. Tværsektoriel udbredelse

 • Projektkoordinering, sundhedsfaglig support og informationsindsats
 • Inddragelse i nationale udvalgsarbejder, herunder forberedelse af nye tiltag
 • Statistisk monitorering af udbredelse

2. Standarder, test og certificering

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af dokumentation
 • Kurser, test og certificering af it-leverandørers implementering
 • Support og rådgivning

3. Systemforvaltning

 • Kravspecifikation, udbud og kontraktopfølgning
 • Overvågning og support (1. level, 2. level eller 3. level)
 • Brugergruppe og videreudvikling.

4. Internationale aktiviteter

 • Udarbejdelse af ansøgning, deltagelse og projektledelse i forbindelse med EU-projekter
 • International promovering af dansk sundheds-it
 • Internationalt standardiseringsarbejde