Opdateret 17. maj 2016

Fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste

Når en fødsel finder sted på sygehus, sender alle fødeafdelinger en fødselsanmeldelse til den kommunale sundhedstjeneste i kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde.

Den elektroniske fødselsanmeldelse blev implementeret i regioner og kommuner, som en del af MedCom8 programmet. MedCom standarden for fødselsanmeldelse blev i den forbindelse opdateret, således at den også findes i XML format og forsendelse sker gennem VANS kuvert.

I dag kan alle* kommuner modtage fødselsanmeldelsen elektronisk, gennem MedCom standarden for fødselsanmeldelse.
Fuld implementering af XML versionen af fødselsanmeldelse udestår i Region Nordjylland og dele af Region Syddanmark (status nov. 2015).

*Undtagen Læsø kommune, som ikke har et børnejournalsystem.