Opdateret 1. marts 2017

Elektronisk kommunikation af statusredegørelse/undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi

Det papirblanketsættet: statusredegørelse/undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi ændres til en elektronisk form, som fysioterapeuten kan vælge at bruge i stedet for papirblanketterne. Den elektroniske løsning skal dermed erstatte arbejdsgangen på papir.

Det betyder, at statusredegørelsen kommer i form af en fysioterapiepikrise og undtagelsesredegørelsen kommer i form af en korrespondancemeddelelse med emnefeltet Undtagelsesredegørelse - fortsat individuel behandling.

Fysioterapihenvisningen REF07 ændres derfor og får nyt versionsnummer (H0732R), hvor ændringen består i indførelse af et unikt ID (UUID), som genbruges i fysioterapiepikrisen, korrespondancemeddelelsen og fysioterapiafregningen, så man kan følge hele forløbet ved hjælp af dette unikke ID.
Undtagelsesredegørelsen sendes til regionerne på følgende lokationsnumre:

  • Region Nordjylland, 5790002021916
  • Region Midtjylland, 5790000120093
  • Region Syddanmark, 5790002021923
  • Region Sjælland, 5790002021947
  • Region Hovedstaden, 5790002021930

Undtagelsesredegørelse
Fysioterapeuten sender en korrespondancemeddelelse med angivelse af, hvorfor der ønskes udstedt en undtagelsesredegørelse. Korrespondancemeddelelsen fra fysioterapeuten bør indeholde: - Oprindelig henvisningsdato - Speciale, der er henvist til inkl. tekst - Progressiv sygdom eller svært fysisk handicappet - Begrundelse for, at patienten skal have fortsat individuel behandling - Overskriften i korrespondancemeddelelsen har en fast tekst: "Undtagelsesredegørelse - fortsat individuel behandling".

Når lægen modtager korrespondancen, gives der enten accept af fortsat individuel behandling eller afslag på fortsat individuel behandling.

Når korrespondancemeddelelsen med accept af fortsat individuel behandling modtages retur hos fysioterapeuten, sendes der automatisk en korrespondancemeddelelse med identisk indhold som den, der er sendt til henvisende læge med anmodningen om fortsat individuel behandling plus lægens accept, til det af regionen valgte lokationsnummer for modtagelse af undtagelsesredegørelser.