Opdateret 7. februar 2017

Henvisninger, bilag og bookingsvar fra sygehuse

Baggrund
Ifølge National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsnet 2013-2017 skal sygehusene have implementeret alle MedCom-standarder 100%.

Hvad går projektet ud på?
MedCom følger regionernes implementering via årlige statusmøder og monitorering af sendte/modtagne meddelelser.

Målsætninger
100 % implementering betyder:

  • At alle henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger bliver elektroniske
  • At alle relevante bilag kan vedlægges til den elektroniske henvisning
  • At alle henvisninger besvares med et bookingsvar
  • At alle henvisninger der videresendes til private eller andre klinikker, sendes elektronisk

Implementeringen omfatter teknisk implementering i relevante systemer, test og certificering hos MedCom samt organisatorisk ibrugtagning, så personalet ikke længere også skal håndtere en papirbaseret arbejdsgang med breve, indskanninger mv.

Partnere

  • Sygehusene og leverandører til sygehusenes EPJ-systemer, røntgensystemer og bookingsystemer
  • Lægepraksis og lægesystemerne
  • Henvisningshotellet

Projektorganisation
Regionernes kontaktpersoner inviteres til et årligt statusmøde.