Opdateret 17. maj 2016

Henvisninger fra sygehus til fysio- og fodterapi

Der er udviklet specifikke kommunikationsstandarder for henvisninger til henholdsvis praktiserende fysioterapeuter og til praktiserende fodterapeuter. Henvisningerne sendes via Henvisningshotellet (REFHOST), så henvisningen kan hentes på hotellet, når patienten henvender sig til klinikken.

Lægepraksis har implementeret kommunikationsstandarden. Sygehusene skal på tilsvarende vis sikre, at alle henvisninger er elektroniske enten ved at implementere standarderne i EPJ-systemerne eller ved at benytte REFHOST og indtaste henvisningen direkte på hotellet.

Alle regionerne har valgt at anvende REFHOST i stedet for at implementere standarderne direkte i EPJ-systemerne med undtagelse af Region Midt, der kun ønsker at benytte REFHOST til henvisninger til praktiserende fodterapeuter.

Regionerne er i gang med at implementere en knapløsning til REFHOST fra deres EPJ-systemer, så brugerne let og hurtigt kan komme på REFHOST.