Opdateret 17. maj 2016

Korrespondance

Mellem sygehuse- kommuner, lægepraksis og apoteker udveksles korrespondancemeddelelse.

Korrespondancemeddelelsen omtales ofte som sundhedsvæsenets "sikre kliniske e-mail." Den er en fritekstmeddelelse, som anvendes til udveksling af patienthenførbare oplysninger, hvor der ikke findes andre MedCom standarder til formålet eller som supplerende meddelelse til anden MedCom standard, eksempelvis sygehushenvisning eller som supplerende meddelelse til hjemmepleje-sygehusstandarder.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelsen mellem parterne fastlægges dels af kommunikationsaftaler under sundhedsaftaler, samt lokale samarbejdsaftaler. For samarbejdet mellem lægepraksis og kommunerne, sker aftaler om anvendelse gennem KLU, de kommunalt lægelige udvalg.

Udbredelsen af MedComs korrespondancemeddelelse har været jævnt stigende siden ibrugtagning. Du kan se specifik monitorering af udbredelsen nedenfor.
MedCom standarden findes i EDI format, DIS91 og XML format, XDIS91.

Link til standarddokumentationen her.