Opdateret 17. maj 2016

Teledermatologi

Patienter med hudsygdomme udgør ca. 5-8 % af alle konsultationer i almen praksis. Den alment praktiserende læge vil i reglen have en betydelig erfaring indenfor området. Der er dog mange variationer af de enkelte hudsygdomme, hvorfor der kan være tvivl om diagnose og behandling. Ved brug af teledermatologi får patienten umiddelbar adgang til diagnosebaseret undersøgelse og behandling. Den praktiserende læge kan få hurtig rådgivning fra speciallægen vedrørende visitation til enten speciallægepraksis eller en højt specialiseret afdeling. Altså et eksempel på, at sygehuset kan stille ekspertise til rådighed for almen praksis.

Formål
Formålet med teledermatologisk konsultation er at reducere patienternes behov for fysisk konsultation hos praktiserende speciallæge. Patienten fortsætter i behandling hos den alment praktiserende læge, der gennem billedforsendelse kan indhente råd og vejledning hos specialisten.

Status
MedCom følger udbredelsen af det teledermatologiske samarbejde mellem almen lægepraksis og dermatologiske speciallæger, i form af fremsendelse af digitale fotos vedhæftet elektroniske henvisninger og speciallægens besvarelse i elektronisk epikrise.

MedCom hjælper gerne praktiserende læger i gang med teledermatologi i samarbejde med regionernes datakonsulenter.

Du kan her se hvilke lægesystemer, som kan sende en vedhæftet fil (MEDBIN) med henvisningen: EDI-meddelelser, som lægesystemerne kan sende.