Opdateret 4. august 2017

Tværsektoriel udbredelse

Udover de prioriterede projekter som er en del af MedCom10 programmet, følger MedCom som en basisopgave op på anvendelsen af andre, eksisterende MedCom koncepter.

Basisudbredelsen indgår i MedComs styregruppes prioritering af MedComs samlede opgaveportefølje og inddeles i 3 kategorier:

Maksimum: ”Målrettet udbredelse” – yderligere aktiviteter

  • Lokalt fastsat udbredelsesmålsætning og tidsplan, koordineret med MedCom
  • Evt. roadshows aktiviteter
  • Evt. arbejdsgrupper (lokale projektledere / leverandører)

Medium: ”Blød udbredelse” – yderligere aktiviteter

  • Fokus på opdateret informationsmateriale (pjecer, stand/udstilling, slideshow, videoklip)
  • Særskilt følge- eller erfagruppe
  • Brug af sociale medier

Minimum: ”Passiv opfølgning”

  • MedCom kontaktperson, med kendskab til den sundhedsfaglige anvendelse
  • Statistik opfølgning (hvem, hvad og hvordan)
  • Evt. opfølgning i MedCom10 koordinationsgruppen