Opdateret 5. januar 2018

Aktiviteter og milepæle i nuværende fase

Fase III (Q3 og Q4 2017)

Leverancer i fase III:

 • Testforløb med lægesystemleverandører, der ikke har deltaget i pilotafprøvning
  - Udeståender ift. DDB 1.0.1-rammestandarden
  - Kald mod ny blanketserver (eksisterende Blanketservice)
 • Færdiggørelse af pilotafprøvning af F&P-attester
  - Opfølgning sker i regi af arbejdsgruppe og styregruppe under Forsikring & Pension
 • Forberedelse af overgang til drift
  - Planlægning sker i regi af arbejdsgruppe og styregruppe under Forsikring & Pension
 • Dokumentation af opdateret DDB-standard
  - Defineret af Blanketgruppen
 • Dokumentation af opdateret standard for Blanketservice
  - Understøttelse af nye scenarier for blanketkommunikation
  - Understøttelse af relevant godkendelses- og sikkerhedsniveau

Milepæle i fase III:
M7: Pilotafprøvning gennemført (september 2017)
M8: Alle lægesystemer certificeret (september 2017)
M9: FP-attesterne idriftsat hos alle lægesystemer (december 2017)
M10: Dokumentation af nye standarder klar