Opdateret 5. januar 2018

Projektorganisation

Partnere

  • Forsikring & Pension
  • PLO
  • FAS
  • PL forum
  • Relevante parter ift. kommunikation af blanketter og journaludtræk fra praksissektoren (data og blanketmodtagere).

Projektorganisation

  • Projektet refererer til MedComs styregruppe
  • DMDD, EG Kommuneinformation og PL-forum (repræsenteret ved A-Data, Ganglion og ClinicCare) indgår i en arbejdsgruppe vedrørende udvikling af standarderne
  • Arbejdsgruppe vedrørende pilotafprøvning under Forsikring & Pension.