Opdateret 15. juli 2022

Digital Almen Praksis

Program for Digital Almen Praksis blev i januar 2018 igangsat med det formål at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau.

Programmet tager udgangspunkt i Deloitte-rapporten "Digital Almen Praksis" (pdf). Rapporten har givet anledning til udarbejdelse af en visionsvideo for almen praksis.

Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it har den 4. oktober 2017 godkendt igangsættelsen af en række konkrete digitaliseringsprojekter for almen praksis i et samlet program, hvor programledelsen er forankret i MedCom. Programmet har siden udviklet sig til det sted, hvor flere projekter med involvering af almen praksis forankres.

Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Grundlæggende skal programmets konkrete digitaliseringsindsats optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen.