Opdateret 16. juni 2021

Digital Almen Praksis

Program for Digital Almen Praksis iværksættes med det formål at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau.

Programmet tager udgangspunkt i Deloitte-rapporten "Digital Almen Praksis" (pdf). Rapporten har givet anledning til udarbejdelse af en visionsvideo for almen praksis.

Den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT har den 4. oktober 2017 godkendt igangsættelsen af seks konkrete digitaliseringsprojekter for almen praksis i et samlet program, hvor programledelsen er forankret i MedCom. Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Der igangsættes en konkret digitaliseringsindsats, der kan optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen. Konkret igangsættes 6 digitaliseringsprojekter:

Hurtigt patientoverblik
Bedre forberedelse af konsultationer
Den intelligente indbakke
Forbedring af epikriser
Kommunikation med kommunal pleje
”Min Læge” (borgerrettet APP)