Opdateret 5. august 2021

Bedre forberedelse af konsultationer

Status

Projektet er i regi af MedCom afsluttet den 31. december 2019.
Evalueringsrapporten finder du her.

Baggrund

Der er i dag cirka 38 millioner konsultationer årligt, og antallet er stigende. En andel af disse konsultationer kræver, at patienten forbereder sig, for eksempel ved at udfylde et spørgeskema eller aflevere en urinprøve.

Tid spildes i almen praksis og for patient, hvis patienten ikke møder tilstrækkeligt forberedt op til konsultation.

Formål

Projektet har til formål at effektivisere konsultationer i almen praksis ved at informere patienten om den rette forberedelse og stille (simple) relevante spørgsmål under konsultationsbestilling. 

Om projektet

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis og strategien for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.3 handler om Digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører. 

Projektet skal udbygge funktionaliteten vedrørende tidsbestilling, som i dag findes på lægernes hjemmesideløsninger eller for nogles vedkommende, er integreret med lægesystemernes bookingmodul.

Afhængig af patientens bestilte konsultationstype, skal løsningen under tidsbestilling kunne stille simple spørgsmål og formidle relevant patientinformation. Endvidere skal løsningen kunne distribuere målrettet information til patienten, så patienten kan forberede sig og gøre det muligt at stille kvalificerede spørgsmål under konsultationen.

 

Patientforløb

For at sikre en høj faglig konsensus og højere ensartethed i, hvilke spørgsmål der er relevant at stille patienten, samt hvordan disse præsenteres i de forskellige tidsbestillings-/bookingsystemer, skal der udarbejdes implementeringsguides for leverandører ud fra fælles faglige anbefalinger i almen praksis.