Opdateret 15. januar 2021

Den intelligente indbakke

Baggrund

Praksissystemernes indbakke er et af de vigtigste omdrejningspunkter i klinikken, hvor mange forskellige digitale beskeder ankommer uprioriteret. Indbakken er ofte underopdelt i foldere baseret på beskedtype (epikriser, korrespondancer, henvisninger, administrativ korrespondance, e-konsultationer osv.). Lægerne bruger ofte en time eller mere om dagen på at gennemgå den indkomne post.

Et grundlæggende problem ved den nuværende model er, at afsenderen ikke kan tildele sine henvendelser en prioritet og en kategorisering, som modtageren kan benytte, samt at lægepraksissystemernes indbakker ikke er designet til at håndtere den volumen og de afledte arbejdsopgaver, som beskederne/kommunikationen afføder.

Formål

Formålet med projektet er at etablere en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikkens personales håndtering af indkommende post. Dette skal gøres ved at gøre håndteringen af den indgående post mere intelligent.

Målsætning

Projektet er forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.3 omhandler digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører.

Klinikkens indbakke er blevet intelligent og assisterer lægen og klinikkens personale med håndtering af modtaget post. En stor del af posten sorteres, prioriteres og distribueres automatisk og intelligent med kun den nødvendige manuelle håndtering. Lægen og klinikkens personale mærker en tydelig reduktion den tid, som de tidligere brugte på at håndtere og distribuere posten. Herudover oplever klinikken ikke længere tilfælde, hvor vigtige beskeder bliver overset og først bliver håndteret efterfølgende arbejdsdag eller senere. Den intelligente indbakke vil sammen med patientoverblikket give den praktiserende læge og praksispersonalet en mere effektiv hverdag.