Opdateret 12. december 2019

Projektorganisation

 

Oversigt over projektorganisationenStyregruppe

Projektet hører ind under programmet for Digital Almen Praksis og referere til en fælles overordnet styregruppe. Der vil derfor ikke til de enkelte projekter i programmet blive nedsat styregrupper

 

Projektgrupper fx. teknik, kliniker, projektleder

Brugergruppe

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Projektleder

Tom Høg Sørensen

MedCom

Standarder

Michael Johansen

MedCom

PLO

-

1 repræsentant

PL-forum

-

1 repræsentant

Almen praksis

-

Mindst tre læger, en sekretær og en sygeplejerske

Danske regioner / RSI

-

 

Sygehusafdeling

-

En læge og en sekretær

 

Leverandørgruppe

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Projektleder

Tom Høg Sørensen

MedCom

Projektmedarbejder

Gitte Henriksen

MedCom

Standardiseringskonsulent

Michael Johansen

MedCom

PL-leverandør

-

To systemchefer

Sygehussystemleverandør

-

To systemchefer