Opdateret 12. december 2019

Projektorganisation

Oversigt over projektorganisation


Styregruppen

Der er for hele Digital Almen Praksis programmet en fælles overordnet styregruppe. Der vil derfor ikke til de enkelte projekter i programmet blive nedsat styregrupper, men følgegrupper, projektgrupper og leverandørgrupper.
Projektledelsen varetages af MedCom.

Projektgrupper fx. teknik, kliniker, projektleder
I henhold til PLO´s overenskomst, bilag 6, nedsættes der til dette projekt en følgegruppe. Styrelsen for Patientsikkerhed er formand for følgegruppen.
Der er deadline for indmelding af repræsentanter d. 22.2.18. Følgegruppen definerer efterfølgende, hvem der skal deltage i projektgruppen.

 

Følgegruppe

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Formand

 

Styrelsen for patientsikkerhed

 

 

PLO

 

 

KL

……

 

Danske Regioner

 

 

SUM

Projektleder

Alice Kristensen

MedCom

 

Projektgruppe

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Projektleder

Alice Kristensen

MedCom

Konsulent

 

Styrelsen for patientsikkerhed

Standardiseringskonsulent

Michael Johansen

MedCom

Projektmedarbejder

Gitte Henriksen

MedCom

IT-medarbejder

 

1 pr. EPJ

Kliniker

 

Regional

Kliniker

 

Regional

Kliniker

 

PLO/praksiskonsulentordningen

Kliniker

 

PLO/praksiskonsulentordningen

 

Leverandørgruppe

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Projektleder

Alice Kristensen

MedCom

Udviklere

 

PL-forum

Udviklere

 

EPJ-leverandører

……