Opdateret 3. marts 2021

Hurtigt patientoverblik

Baggrund

I almen praksis er der mange og korte kontakter med patienterne. Dette kan være alt fra en patientkonsultation i klinikken (ofte 10 minutter), pr telefon eller pr. e-konsultation.

I langt de fleste af disse situationer bruger lægerne og klinikpersonalet tid på at skaffe sig et overblik over patientens aktuelle situation, både helbredsmæssigt og socialt. Også patientens præferencer i forhold til behandling, samtykker mv. kræver tid at fremfinde.

Ikke alle praksissystemer har en patientforside, og hvis de har, så er den ikke tilstrækkeligt dynamisk/intelligent

Formål

Læger og klinikpersonale efterlyser et hurtigt og effektivt overblik over patientens stamdata og præferencer – gerne i form af en patientens side, hvor relevante data og aftaler med patienten kan registreres, og som er tilpasset den enkelte patients situation.

Formålet med projektets løsning er at give lægen og klinikkens personale et hurtigt overblik over patientens situation, når der er behov herfor (se afsnit 2.1), og dermed frigive tid til andre opgaver.

Målsætning

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis, der har til formål at udnytte den teknologiske udvikling til at gennemføre digitale tiltag i almen praksis, der kan optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og dermed frigøre tid og rum til flere opgaver.

Programmet Digital Almen Praksis er initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), KL, Danske Regioner og MedCom.

Projektet er forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.3 omhandler digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører.

Det forventes, at læger og klinikpersonalet ved opslag af en patient i klinikkens IT-system får et samlet overblik over patientens situation ved et enkelt ”klik.” Indholdet af overblikket kan variere alt efter patientens aktuelle situation og sygdomsforløb. Der vil klart være forskel på overblikkets indhold, hvis patienten har fx KOL eller diabetes. Indholdet vil ligeledes kunne være forskelligt alt afhængigt af den sundhedsfagliges rolle i klinikken. Overblikket vil grundlæggende præsentere de data, som er relevant for patientens situation, og risikoen for at vigtige oplysninger overses reduceres.

Der etableres en funktion i hvert lægesystem, der gør det muligt at konfigurere overblikket for hver sundhedsfaglig rolle eller alternativt for hver enkelt bruger. Elementerne, der kan sammenstilles i overblikket, er eksisterende elementer, som findes forskellige steder i lægesystemet.

For at sikre en høj faglig konsensus og højere ensartethed i hvilke informationer, der er relevant for at danne et hurtigt og godt overblik over patientens situation, er løsningen implementeret i de forskellige lægesystemer ud fra fælles faglige anbefalinger i almen praksis.

 

Der er udarbejdet Implementeringsvejledning og testprotokol, så hver leverandør kan implementere løsningen. MedCom tilbyder at teste hver leverandør på baggrund af implementeringsvejledningen og testprotokollen. Implementeringen af løsningen er frivillig for leverandørerne.

I 2020 vil MedCom arbejde på at motivere leverandørerne til at implementere løsningen til gavn for klinikkernes effektivitet og behandling af patienter. MedCom vil herudover opsamle erfaringerne med anvendelse af løsningen, så den eventuelt kan videreudvikles efterfølgende.