Opdateret 21. juni 2018

Kommunikation med kommunal pleje

Baggrund
I nogle kommuner kan der for hjemmesygeplejen være svær adgang til almen praksis, mens den praktiserende læge oplever unødvendige henvendelser. Aktuelt er der specielt observeret problemer omkring akutpladser og palliative pladser. Her er der i hjemmeplejen behov for at få styr på diagnoser og aktuel behandling, hvor hurtig og effektiv kommunikation med den praktiserende læge er central. Herudover er der problemer med at komme i kontakt med den praktiserende læge i forbindelse med eksempelvis ordineringen af smertestillende medicin, hvor lægen skal give sin godkendelse.

Om projektet
Da der endnu ikke er overblik over udfordringernes omfang, er der igangsat en analyse af de observerede udfordringer samt den elektroniske kommunikation, der er mellem hjemmeplejen og praksis. Afhængigt af analysens konklusion, vil digitale tiltag sættes i gang til at håndtere udfordringerne.

Projektet er en del af programmet "Digital Almen Praksis".

Deltagere
Almen praksis, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Kommunernes Landsforening (KL), lægesystemleverandører og MedCom.

Tidsplan/leverancer/milepæle
Tidsplan, leverancer og milepæle er afhængige af resultatet af den igangværende analyse og vil blive beskrevet senere.