Opdateret 19. september 2022

PLO´s fri/ferie-funktion

På Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP) er der etableret en fri/ferie-funktion, der kan returnere fri/ferie (samt eventuel vikarierende praksis) for en praktiserende læge.

Her finder du en liste over lægers ydernummer.

Med henblik på arbejdsgangsunderstøttelse ønskes automatisk advisering om lægens fri/ferie, fx ved receptfornyelse og korrespondancemeddelelsen. Det kræver dog integration til fri/ferie-funktionen på PLSP i det pågældende system, fx kommunens EOJ-system.

I 2020 indsamlede vi ønsker fra kommuner til servicen i forbindelse med videreudvikling af den. Tilsvarende indsamlede PLO ønsker fra de praktiserende læger. På baggrund heraf blev der lavet et oplæg til en version 2 af servicen. Næste skridt var derefter at få PLSP til at kigge på opgaven og give et bud på den. Vi er nu der, hvor PLO har et projekt om at udstille en bedre service med flere data. PLO forventer at kunne køre noget pilot på servicen sidst i 2023.