Opdateret 10. juni 2021

Kunstig intelligens i almen praksis

Kunstig intelligens er nyt i et sundhedsmæssigt perspektiv, og der er få erfaringer med denne teknologi i den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor i økonomiaftalen for 2020 blevet enige om 15 signaturprojekter, der skal give erfaringer med kunstig intelliges i kommuner og regioner.

Kunstig intelligens kan nemlig potentielt forbedre den offentlige service ved f.eks. at kunne bistå sundhedspersonale i forbindelse med diagnosticering af sygdomme og dermed hurtigere kunne give patienterne en behandling tidligere i et sygdomsforløb. Projekterne finder sted på både sygehuse og i almen praksis, hvoraf MedCom er gået sammen med Aalborg Universitet om projektet ’kunstig intelligens i almen praksis’.
Signaturprojektet udspringer af det overordnede MedCom projekt 'Digital Almen Praksis'. 

I almen praksis skal der afprøves løsninger baseret på kunstig intelligens, som blandt andet potentielt kan give hurtigere prøvesvar til patienterne. Projektet og andre digitaliseringsinitiativer i almen praksis handler generelt om at skabe mulighed for gennem klog anvendelse af ny teknologi fortsat at kunne yde den optimale behandling til patienterne på samme nære grundlag, som man gennem mange år har haft stor succes med. Projektet udmærker sig ved, at kunstig intelligens i denne sammenhæng anvendes på praksisområdet, og at udviklingen bliver fuldstændig centreret omkring brugernes behov. Det er ligeledes særligt i international sammenhæng, da Danmark er et af de ganske få steder, det overhovedet er muligt at lave et sådant projekt i almen praksis. Samtidig styrker alle signaturprojekterne Danmarks position om at være foregangsland i digitaliseringen af sundhedsvæsenet.