Opdateret 26. april 2018

Digital understøttelse af komplekse patientforløb

Digital understøttelse af komplekse patientforløb handler om bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter med komplekse patientforløb, deres pårørende og sundhedsprofessionelle.

Baggrund

Et stigende antal patienter har kontakter og behandlingsforløb, som går på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Det stiller krav om øget koordinering og tværsektorielt samarbejde.

I ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’, som startede op i efteråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2019, udvikles og afprøves nogle digitale løsninger, som skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om de komplekse patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Løsningerne udvikles i den nationale infrastruktur på sundhedsområdet med de tilhørende sikkerhedskomponenter.

MedComs opgaver

  • MedCom er involveret i fire delprojekter (Fælles stamkort, deling af aftaler, deling af planer og indsatser samt pilotprojektet)
  • MedCom udarbejder CDA-profiler for ’Aftaler’ og ’Planer og Indsatser’. CDA-profiler og relevant baggrundsmateriale kan findes her.
  • MedCom tester og certificerer de involverede it-leverandører
  • MedCom har en plads i styregruppen for programmet

Sundhedsdatastyrelsen er projektleder og sekretariat for programmet.

Om ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’

Patienter med komplekse forløb kan være patienter med kroniske eller livstruende sygdomme, lange sygeperioder og mange kontakter forskellige steder i sundhedsvæsnet.

Projektprogrammet skal udvikle og afprøve nye digitale løsninger, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Udviklingen og afprøvningen af de digitale services foregår i fem delprojekter:

  • Fælles Stamkort
  • Deling af aftaler
  • Deling af Planer og Indsatser
  • Analyse af patientens mål
  • Fælles pilotprojekt

Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Sundhedsdatastyrelsen er projektleder og sekretariat for programmet.

Læs mere om programmet her.