Opdateret 22. februar 2018

Projektbeskrivelse

Bemærk at der er en vis usikkerhed omkring hvilke regioner/kommuner/evt. almen praksis og leverandører, som deltager i pilotafprøvningen af aftaledeling. Dette afklaringsarbejde er i proces i Sundhedsdatastyrelsen. 

Organisation Rolle i projektet
MedCom MedCom skal:
-       indgå samarbejdsaftaler med de deltagende regioner og kommuner
-       yde tilskud til de deltagende regioner og kommuner
-       bistå de deltagende regioner og kommuner i at definere deres leverandørkontrakter
-       Udarbejde opgavebeskrivelse og testprotokoller
-       Planlægge og gennemføre den tekniske opkobling og test i samarbejde med
de deltagende regioner, kommuner, deres it-leverandører og
Sundhedsdatastyrelsen 
-       Planlægge og gennemføre end-to-end test i samarbejde med de deltagende
regioner, kommuner, deres it-leverandører og sundhedsdatastyrelsen
-       Facilitere nødvendige arbejdsmøder for de deltagende it-leverandører og
informere de deltagende regioner og kommuner herom.
-       Yde teknisk support til de deltagende parters it-leverandører ifm. udvikling og
test mod NSP-IHE-CDA-miljø
Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen skal:
-       yde support ift. spørgsmål, der måtte have relevans for projektet.
-       levere diverse beskrivelser (løsningsbeskrivelser, use-cases mv.), som ligger
til grund for de tekniske beskrivelser (testprotokoller og standarder)
-       sikre, at der foreligger de nødvendige afklaringer ift. ”Opkobling og test af
tværsektoriel deling af aftaler”
-       deltage i arbejdsgruppemøde mellem MedCom og regioner og kommuners
leverandører.
-       deltage i de tekniske tests
Region Nordjylland Region Nordjylland deltager i projektet som systemejer af Capgemini Bookplan og
sikrer, at de nødvendige løsningskomponenter udvikles i henhold til kontrakten.
Endvidere deltager Region Nordjylland med sundhedsfagligt personale i end-to-
end-test. Bemærk at Region Nordjylland ikke overgår til ny løsning men anvender
den interime løsning under pilotafprøvningen.
Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune deltager i projektet som systemejer af DXC Vitae Suite og
sikrer, at de nødvendige løsningskomponenter udvikles i henhold til kontrakten.
Endvidere deltager Frederikshavn Kommune med sundhedsfagligt personale i end-
to-end-test.
Region Midtjylland Region Midtjylland deltager i projektet som systemejer af Capgemini Bookplan og
sikrer, at de nødvendige løsningskomponenter udvikles i henhold til kontrakten.
Endvidere deltager Region Midtjylland med sundhedsfagligt personale i end-to-end-
test. Bemærk at Region Midtjylland ikke overgår til ny løsning men anvender den
interime løsning under pilotafprøvningen.
Aarhus Kommune Aarhus Kommune deltager i projektet som systemejer af Columna Cura
(Systematic) og sikrer, at de nødvendige løsningskomponenter udvikles i henhold
til kontrakten. Endvidere deltager Aarhus Kommune med sundhedsfagligt
personale i end-to-end-test. Bemærk usikkerhed omkring Aarhus Kommunes
deltagelse i pilotafprøvningen.
Capgemini Capgemini deltager som leverandør af Bookplan til Region Nordjylland og Region
Midtjylland. Capgemini leverer allerede aftaler via interim løsning. Capgemini kan
ikke – inden pilotafprøvningen – nå at overgå ny targetløsning, hvor DK-APD
anvendes.
DXC DXC deltager som leverandør af DXC Vitae Suite til Frederikshavn Kommune.
Systematic Systematic deltager som leverandør af Columna Cura til Aarhus Kommune.
Systematic har tilkendegivet, at de ikke kan udvikle de påkrævede
løsningskomponenter inden for de økonomiske rammer, SDS har stillet til rådighed.
De er således usikkerhed omkring Aarhus Kommune og Systematics deltagelse i
pilotafprøvningen.