Opdateret 22. februar 2018

Tidsplan

Projektet blev bestilt af SDS i december 2017 og løber forventeligt til og med 2018. Frem til juni 2018 forventes følgende aktiviteter, men det bemærkes, at tidsplanen er usikker og afhængig af, hvornår pilotafprøvningen gennemføres.

Bemærk at tidsplanen kan ændre sig som resultat af afhængigheder til SDS som beskrevet ovenfor.

Milepæl

Deadline

1

Samarbejdsaftaler mellem MedCom og regioner og kommuner er indgået

28-02-18

2

Alle it-leverandører er testet og certificeret

31-05-18

3

End-to-end-tests er afholdt

30-06-18