Opdateret 16. juli 2020

e-journal/Sundhedsjournal

MedCom har i perioden 2003-2013 stået for udvikling, videreudvikling, drift og systemforvaltning af e-journalen, som for klinikere på sygehuse, praksis og speciallæger og borgere har vist alle offentlige sygehuses journaloplysninger – herunder diagnoser, behandlinger og notatoptegnelser.

Fra 2014 har Region Nordjylland overtaget systemforvaltningsopgaven af e-journal. MedComs styregruppe er blevet bedt om at bistå Region Nordjylland med denne opgave, så derfor bistår MedCom med følgende opgaver: faglig, teknisk og sikkerhedsmæssig rådgivning og support, udfærdigelse af monitorerings- og udbredelsesstatistik, bistå med rådgivning i udbudsforretning, forberedelse og gennemførelse af halvårlige auditeringsworkshops – herunder optimering af anvendelse af Behandlingsrelationsservicen hos Sundhedsdatastyrelsen.


E-journal er en af 3 større datakilder til Sundhedsjournalen, som blev etableret primo 2014. Sundhedsjournalen viser data fra bl.a. e-journal, Laboratorieportalen og Fælles Medicinkort. Region Nordjylland har systemforvaltningsansvaret for både Laboratoriesvarportalen og Sundhedsjournalen, og MedCom understøtter ligeledes dette arbejde. MedCom er således repræsenteret i Forretningstyregruppen for Sundhedsjournal og Brugergruppen for Sundhedsjournal.
Sundhedsjournalen er aktuelt i gang med en et større videreudviklingsprojekt: Sundhedsjournal 3.0, som dækker over en række forskellige forbedringstiltag. Projektet er planlagt til at finde sted i perioden 2018-2022 og er opdelt i 3 delperioder. Delprojekterne er disse:

 • Opkobling/data fra private hospitaler
 • Datakvalitet/homogenitet i e-journal
 • Opkobling Almen Praksis og Speciallægepraksis
 • Opkobling Vagtlægesystemer
 • Privatmarkering af labsvar og aftaler
 • Forældreadgang til børns data
 • Fuldmagt og samtykke (også Færøerne og Grønland)
 • Præhospital Patientjournal
 • Kommunale EOJ-data
 • Visning af laboratorierekvisitioner for borgere
 • Visning af donorregister og livstestamente for klinikere
 • Personlig opsætning af Sundhedsjournalen
 • Screeninger
 • Sundhedsjournal App

MedCom deltager i arbejdet med Sundhedsjournal 3.0 med ansvaret for de 4 fremhævede delprojekter. Læs mere om delprojekterne.