Opdateret 25. juni 2018

e-journal/Sundhedsjournal

MedCom har i perioden 2003-2013 stået for udvikling, videreudvikling, drift og systemforvaltning af e-journalen, som for klinikere på sygehuse, praksis og speciallæger og borgere har vist alle offentlige sygehuses journaloplysninger – herunder diagnoser, behandlinger og notatoptegnelser.

Fra 2014 har Region Nordjylland overtaget systemforvaltningsopgaven af E-Journal. MedComs styregruppe er blevet bedt om at bistå Region Nordjylland med denne opgave, så derfor bistår MedCom med følgende opgaver: faglig, teknisk og sikkerhedsmæssig rådgivning og support, udfærdigelse af monitorerings- og udbredelsesstatistik, forberedelse og gennemførelse af halvårlige auditeringsworkshops – herunder optimering af anvendelse af Behandlingsrelationsservicen hos Sundhedsdatastyrelsen.


E-Journal er en af 3 større datakilder til Sundhedsjournalen som blev etableret primo 2014. Sundhedsjournalen viser data fra bl.a. e-journal, Laboratorieportalen og Fælles Medicinkort. Region Nordjylland har også systemforvaltningsansvaret for Sundhedsjournalen og MedCom understøtter ligeledes dette arbejde. MedCom er således repræsenteret i Forretningstyregruppen for Sundhedsjournal og Brugergruppen for Sundhedsjournal.
Sundhedsjournalen er aktuelt i gang med en et større videreudviklingsprojekt: Sundhedsjournal 2.0, som dækker over en række forskellige forbedringstiltag. Projektet er planlagt til at finde sted i perioden 2015-2016 og leverer 4 delreleases over perioden. Delprojekterne er disse:

 • Fjernelse af borgernes forsinkelse af adgang til e-journal og Laboratorieportalen
 • Organisatorisk håndtering af fortrolighed
 • Etablering af borgerforklaring af kliniske termer
 • Kortlægning af datakvaliteten i e-journal og definition af minimumsdatasæt
 • Pårørendes adgang til data
 • Adgang til patienters hjemmemålinger
 • Forældres adgang til børns data
 • Etablering af ny brugergrænseflade til Labportal og e-journal på sundhed.dk
 • Adgang til vaccinationsoplysning
 • Etablering af oversig over patienters aftaler med sundhedsvæsenet
 • Adgang til radiologiske billeder og beskrivelser
 • Mulighed for søgning og sortering på tværs af datakilder samt adgang for borgere til sundhedsdata i kommunerne.

MedCom deltager i arbejdet med Sundhedsjournal 2.0. Der er især fokus på arbejdet med de understregede delprojekter (se ovenfor)