Opdateret 2. marts 2022

Fælles medicinkort (FMK)

Alle alment praktiserende læger og speciallæger samt det traditionelle ældreområde i alle kommuner har gennem flere års målrettet implementeringsindsats taget fælles medicinkort i brug.

I MedCom11-projektperioden (2018-2020) har MedCom haft fokus på at yde implementeringsstøtte til ibrugtagning af FMK samt MedComs korrespondancemeddelelse på kommunernes social- og misbrugsområde. 

Herudover har der samtidig med udbredelse af MedCom-standarder på tandlægeområdet været ydet implementeringsstøtte ift. FMK.

FMK-programmet, som varetages af Sundhedsdatastyrelsen, tager hånd om den videre udvikling, fremdrift og problemløsning via den governancestruktur, som er etableret. MedCom er repræsenteret i de fleste af governancegrupperne og er fortsat en del af det certificeringsteam, som sikrer, at nye systemleverandører samt alle nuværende systemer med integration til FMK testes, når der kommer nye versioner/snitflader til FMK.

Hvis der opleves udfordringer/uhensigtsmæssigheder i forbindelse med implementeringen af FMK og i den daglige drift, kan MedCom kontaktes. Inden kontakt til MedCom skal det vurderes, om det drejer sig om en af nedenstående problemstillinger:

Fejl og mangler i eget system

Egne fejl og mangler i eget system (LPS, EOJ, EPJ) håndteres inhouse.

Tekniske fejl

SDS er fortsat ansvarlig for håndtering af tekniske fejl og dataforvanskning på FMK via NSPOP.dk, https://www.nspop.dk/category/sup.