Opdateret 3. marts 2021

Fælles medicinkort (FMK)

Alle alment praktiserende læger og speciallæger samt det traditionelle ældreområde i alle kommuner har gennem de seneste års målrettede implementeringsindsats taget fælles medicinkort i brug.

I MedCom11-projektperioden (2018-2019) vil der være fokus på følgende områder:

  • FMK på misbrugsområdet med ibrugtagning af FMK og beskedudveksling via MedCom-standarder
  • FMK på socialområdet med en stimuleret udbredelse af FMK og korrespondancemeddelelse
  • FMK på tandlægeområdet i forbindelse med udbredelse af MedCom-meddelelser
  • Videreudbredelse og opfølgning på FMK-området generelt

FMK-programmet, som varetages af Sundhedsdatastyrelsen, tager hånd om den videre udvikling, fremdrift og problemløsning via den governancestruktur, som er etableret. MedCom er repræsenteret i de fleste af governancegrupperne og er fortsat en del af det certificeringsteam, som sikrer, at alle systemer med integration til FMK testes, når der kommer nye versioner/snitflader til FMK.

Tilbage i 2015 blev der i MedCom oprettet en FMK-opsamlingsfunktion med det formål at opsamle og kvantificere typer af ukorrekt og uhensigtsmæssig anvendelse af fælles medicinkort. Dette for at få overblik over de forskellige typer af ukorrekt anvendelse på tværs af parterne samt mulighed for at følge op og dermed øge patientsikkerheden. Opsamlingsfunktionen var en tidsbegrænset funktion, som sluttede med udgangen af 2017.

Hvis der opleves udfordringer/uhensigtsmæssigheder i forbindelse med implementeringen af FMK og i den daglige drift, kan MedCom kontaktes. Inden kontakt til MedCom skal det vurderes, om det drejer sig om en af nedenstående problemstillinger:

Fejl og mangler i eget system

Egne fejl og mangler i eget system (LPS, EOJ, EPJ) håndteres inhouse.

Tekniske fejl

SDS (tidligere NSI) er fortsat ansvarlig for håndtering af tekniske fejl og dataforvanskning på FMK via NSPOP.dk