Opdateret 8. januar 2018

Fælles medicinkort (FMK)

 

Stort set alle lægepraksis og kommuner har gennem de seneste års målrettede implementeringsindsats taget fælles medicinkort i brug.

For at sikre brugernes tillid til FMK-løsningen rettes fokus nu på dokumentation og håndtering af tilfælde af ukorrekt anvendelse af FMK.

Indsatsen fokuserer på den fælles forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde omkring FMK - dette med henblik på at sikre det samlede overblik over den medicin, patienten/borgeren får. Hertil kommer sikring af en klar ansvarsfordeling mellem de involverede parter ved løsning af tekniske problemstillinger. 

Gennem fortsat indsamling og håndtering af tilfælde af ukorrekt anvendelse af FMK bidrages til, at

  • Der er skabt tillid til FMK
  • Der er fuld anvendelse af FMK
  • Der er korrekt anvendelse af FMK
  • Der er forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde ifm. FMK
  • Der er fuldt overblik over, hvilken medicin patienten får
  • Patientsikkerheden øges
  • Der er en klar ansvarsfordeling ved løsning af tekniske problemstillinger