Opdateret 25. august 2017

DDV i praksis

Baggrund
Alle læger er ifølge bekendtgørelse om registrering af medicin og vacciner pr. 15.11.2015 forpligtet til at anvende Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og her registrere samtlige vaccinationer som gives i klinikken.
DDV er integreret i FMK, og løsningen er i løbet af 2015 udviklet og implementeret i relevante lægesystemer. DDV kan desuden tilgås via www.sundhed.dk og  
www.fmk-online.dk

Formål
Med DDV skabes, via et elektronisk vaccinationskort, et samlet overblik over patientens vaccinationer på tværs af sektorerne. Vaccinationsregisteret er et kvalitetssikringsværktøj for sundhedssektoren, og vaccinationsregisteret vil kunne bidrage til at hæve og herefter fastholde kvaliteten og sikkerheden.

Status
Alle relevante lægesystemer har implementeret løsningen ultimo 2015. Der vil blive udarbejdet statistikker, som viser anvendelsesgrad samt antal af oprettede vaccinationer, herunder også borger- og forældreopslag. Statistikkerne kan følges her på siden ligesom oversigt over certificerede systemer.