Opdateret 22. februar 2018

FMK i kommunerne

Baggrund
KL og regeringen indgik i økonomiaftalen 2014 aftale om fuld udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner, på det traditionelle ældreområde, inden medio 2015. Ny deadline blev forhandlet hjem grundet forsinkelse i projektet til 31.12.15. I Q4 2016 var alle 98 kommuner i mål både teknisk og organisatorisk. For at sikre korrekt anvendelse af FMK, vil der fortsat være aktiviteter i projektet både i form af netværksmøder, EOJ-leverandørmøder, ERFA-møder samt koordinering på tværs af sektorer.

KL og regeringen har endvidere i økonomiaftalen 2016 aftalt, at der frem mod økonomiforhandlingerne for 2017 skal gennemføres en analyse af udbredelse af FMK til kommunale bosteder og misbrugscentre. En del af analyseopgaven på sociale bosteder og misbrugsområdet vil bestå i at skabe et overblik over den digitale understøttelse i kommunerne samt den faglige profil på områderne.

Til belysning af analyseopgaven stilles der relevante medarbejdere til rådighed i kommuner, KL, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.