Opdateret 18. marts 2020

FMK i kommunerne

Baggrund

KL og regeringen indgik i økonomiaftalen 2014 aftale om fuld udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner på det traditionelle ældreområde inden medio 2015. Ny deadline blev forhandlet hjem grundet forsinkelse i projektet til 31.12.15. I Q4 2016 var alle 98 kommuner i mål både teknisk og organisatorisk. For at sikre korrekt anvendelse af FMK vil der fortsat være aktiviteter i projektet både i form af deltagelse i end2end-test med leverandører, deltagelse i FMK's governancegrupper, møder i MedComs FMK-ERFA-gruppe samt koordinering på tværs af sektorer.

KL og regeringen aftalte endvidere i økonomiaftalen 2016, at der frem mod økonomiforhandlingerne for 2017 skulle gennemføres en analyse af udbredelse af FMK til kommunale bosteder og misbrugscentre. En del af analyseopgaven på sociale bosteder og misbrugsområdet bestod i at skabe et overblik over den digitale understøttelse i kommunerne samt den faglige profil på områderne.