Opdateret 12. december 2019

FMK i praksis

Alle lægepraksis har gennem de seneste års målrettede implementeringsindsats taget Fælles Medicin Kort i brug og anvender systemet konsekvent via integration i eget lægepraksissystem.

I takt med, at flere af sundhedsvæsenets parter har taget FMK i brug er fokus på kvalitet og den fælles forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde omkring FMK – dette med henblik på at sikre det samlede overblik over den medicin, patienten/borgeren får.

Der udarbejdes fortsat månedlige udbredelses- og anvendelsesstatistikker, som kan tilgås her på siden. Derudover vil det være muligt at følge status på recertificering af de enkelte leverandører, herunder hvilken version af FMK, der tages i anvendelse.

DDV i praksis

Alle læger er ifølge bekendtgørelse om registrering af medicin og vacciner pr. 15.11.2015 forpligtet til at anvende Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og her registrere samtlige vaccinationer som gives i klinikken.

DDV er integreret i FMK, og løsningen er i løbet af 2015 udviklet og implementeret i relevante lægesystemer. DDV kan desuden tilgås via www.sundhed.dk og www.fmk-online.dk

Med DDV skabes, via et elektronisk vaccinationskort, et samlet overblik over patientens vaccinationer på tværs af sektorerne. Vaccinationsregisteret er et kvalitetssikringsværktøj for sundhedssektoren, og vaccinationsregisteret vil kunne bidrage til at hæve og herefter fastholde kvaliteten og sikkerheden.

Alle relevante lægesystemer har implementeret løsningen ultimo 2015. Der vil blive udarbejdet statistikker, som viser anvendelsesgrad samt antal af oprettede vaccinationer, herunder også borger- og forældreopslag. Statistikkerne kan følges her på siden ligesom oversigt over certificerede systemer.

Statens Seruminstitut arbejder på at etablere en ny funktionalitet i DDV, der kan generere påmindelser til forældre hvor barnet mangler vaccinationer i forhold til børnevaccinationsprogrammet.