Opdateret 25. august 2017

FMK i praksis

Baggrund
Stort set alle lægepraksis har gennem de seneste års målrettede implementeringsindsats taget Fælles Medicin Kort i brug. For at sikre brugernes tillid til FMK-løsningen rettes fokus nu på dokumentation og håndtering af tilfælde af ukorrekt anvendelse af FMK.

Formål
Indsatsen fokuserer på den fælles forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde omkring FMK – dette med henblik på at sikre det samlede overblik over den medicin, patienten/borgeren får. Hertil kommer sikring af en klar ansvarsfordeling mellem de involverede parter ved løsning af tekniske problemstillinger.  

Status
Der udarbejdes månedlige udbredelses- og anvendelsesstatistikker, som kan tilgås her på siden. Derudover vil det være muligt at følge status på recertificering af de enkelte leverandører, herunder hvilken version af FMK, der tages i anvendelse.

Korrekt brug af FMK
Der vil i løbet af MedCom10 blive iværksat forskellige aktiviteter og tiltag med henblik på at sikre korrekt anvendelse af FMK og dermed minimering af brugerfejl. Dette vil ske i tæt samarbejde med MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt brug af FMK. Se mere her.