Opdateret 11. februar 2022

Dosisdispensering

Aftale med lægerne om dosispakket medicin

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en midlertidig covid-aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje eller plejehjem og botilbud i en midlertidig periode under Covid-19.

FAQ

MedCom har udarbejdet en FAQ vedr. den midlertidige aftale.

Vejledninger

Inspirations- og implementeringsmateriale

Vejledninger og videoer til lægepraksissystemer

Se vejledninger og videoer til de forskellige lægepraksissystemer