Opdateret 12. december 2019

Projektorganisation

Der er nedsat en projektgruppe til gennemførsel af projektet ”Ibrugtagning af FMK samt beskedudveksling via MedCom standarder på misbrugsområdet”. Denne projektgruppe laver afrapportering til MedCom styregruppe hver 3. måned med fremdriften i projektet.

Derudover er der nedsat en følgegruppe med eksperter på området. Følgegruppen skal følge projektet. Endvidere kan følgegruppen bringe udfordringer og ændringsønsker ind i den eksisterende governancestruktur i FMK programmet hos Sundhedsdatastyrelsen. Der sidder allerede repræsentanter fra misbrugsområdet med i den nationale FMK klinikergruppe. 

Følgegruppen er forankret i KL og skal betragtes som ekspertviden på området. De yder støtte og sparring til MedCom projektgruppe bl.a. med viden om lovgivningen på misbrugsområdet.

Følgegruppen består af:

  • 1 repræsentant fra KL (formand)
  • 3 læger fra misbrugsområdet
  • 4 sygeplejersker/social- og sundhedsassistent
  • 1 leder for misbrugscenter
  • 1 ekstern konsulent
  • 2 fra MedCom

Se mødereferater m.m.

Styregruppen

Projektet får ikke egen styregruppe, men refererer direkte til MedCom´s styregruppe.