Opdateret 14. januar 2019

Projektorganisation

Der er nedsat en projektgruppe til gennemførsel af projektet ”Ibrugtagning af FMK samt beskedudveksling via MedCom standarder på misbrugsområdet”. Denne projektgruppe laver afrapportering til MedCom styregruppe hver 3. måned med fremdriften i projektet.

Derudover skal der nedsættes en følgegruppe med eksperter på området. Følgegruppen skal følge pilotprojektet nøje. Følgegruppen kan bringe udfordringer og ændringsønsker ind i den eksisterende governancestruktur i FMK programmet hos Sundhedsdatastyrelsen. Der sidder allerede repræsentanter fra misbrugsområdet med i den nationale FMK klinikergruppe. Det skal overvejes, om misbrugsområdet skal have flere repræsentanter med i klinikergruppen. Dette bringes ind af MedCom projektgruppe, når den nationale governancestruktur skal revideres.

Pilotgruppen udpeges til at implementere den optimale løsning. Pilotgruppen kan bringe spørgsmål til følgegruppen samt få råd og vejledning omkring det lovmæssige i projektet.

Styregruppen

Projektet får ikke egen styregruppe, men refererer direkte til MedCom´s styregruppe.

Der bliver nedsat en følgegruppe samt en pilotgruppe i projektet. Følgegruppen bliver forankret i KL og skal betragtes som ekspertviden på området. De skal kunne yde støtte og sparring til MedCom projektgruppe og den nedsatte pilotgruppe med viden om lovgivningen på misbrugsområdet.

Pilotgruppen bliver forankret i MedCom og får til opgave at implementere den optimale løsning.

Følgegruppen til projektet ”Ibrugtagning af FMK
samt beskedudveksskling på misbrugsområdet”

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Konsulent

Rafai

KL

Projektleder

Karina Hasager Hedevang

MedCom

Projektmedarbejder

Iben Søgaard

MedCom

X antal ledere fra misbrugsområdet

Ledere

Fra misbrugsområdet

X antal læger fra misbrugsområdet

Læger

Fra misbrugsområdet

X antal sygeplejersker

Sygeplejersker

Fra misbrugsområdet

 

Pilotgruppen for projektet ”Ibrugtagning af FMK
samt beskedudveskling på misbrugsområdet”

 

 

Titel

Navn /Funktion

Organisation

Projektleder

Karina Hasager Hedevang

MedCom

Projektmedarbejder

Iben Søgaard

MedCom

X antal misbrugscentre fra Jylland

Læger & andet sundhedsfagligt personale

Fra misbrugsområdet

X antal misbrugscentre fra Fyn

Læger & andet sundhedsfagligt personale

Fra misbrugsområdet

X antal misbrugscentre fra Sjælland

Læger & andet sundhedsfagligt personale

Fra misbrugsområdet