Opdateret 14. januar 2019

Tids- og milepælsplan

Nedenstående beskriver den foreløbige tidsplan. Det er dog planlagt, at følgegruppen skal være med til at fastlægge tidsplanen i projektet. Da denne følgegruppe endnu ikke er nedsat kan der komme ændringer til tidsplanen.

Nr.

Fase

Startdato

Slutdato

Varighed i mdr.

1

Projektforberedelse

01.01.2018

31.03.2018

3 md.

2

Nedsættelse af følgegruppe

01.02.2018

28.02.2018

1 md.

3

Nedsættelse af pilotgruppe

01.02.2018

31.03.2018

2 md.

4

Igangsætning af pilotfasen

01.04.2018

30.09.2018

6 md. (hvoraf 1 måned ligger i sommerferien)

5

Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser

01.04.2018

30.09.2018

6 md. (hvoraf 1 måned ligger i sommerferien)

6

Udbredelse til de resterende misbrugscentre

01.10.2018

30.09.2019

1 år til udbredelse

7

Evaluering

01.10.2019

31.12.2019

3 måneder

8

 

 

 

 

 
Milepælsplan

  • Udpegning af personer til følgegruppen gennemført 1. marts 2018
  • Udpegning af misbrugscentre til deltagelse i pilotgruppen gennemført 1. april 2018
  • Igangsætning af pilotfasen 1. april 2018
  • Pilotfasen afsluttet 30. september 2018
  • Udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse 30. september 2018
  • Igangsætning af udbredelsen 1. oktober 2018