Opdateret 1. maj 2019

Tidsplan

Nedenstående beskriver tidsplanen. 

Fase

Startdato

Slutdato

Varighed

Projektforberedelse

01.01.2018

31.03.2018

3 mdr.

Nedsættelse af følgegruppe

01.02.2018

28.03.2018

2 mdr.

1. møde i følgegruppen

23.04.2018

 

 

2. møde i følgegruppen

05.09.2018

   

Udarbejdelse af analyserapport

01.01.2019

31.08.2019

8 mdr.

3. møde i følgegruppen

05.03.2019

   

Netværksmøde Horsens

03.06.2019

 

 

Netværksmøde Høje Taastrup

04.06.2019

 

 

4. møde i følgegruppen

19.09.2019

 

 

Leverandørmøder

Oktober 2019 

 

 

Netværksmøder

Forår 2020