Opdateret 14. januar 2019

Projektorganisation

Opgaven varetages af MedCom-kommunekonsulenter og koordineres i samarbejde med KL. Derudover vil der være sparring med den overordnede social- og psykiatrigruppe, der nedsættes i MedCom-regi. Der udarbejdes statusrapport til MedCom´s styregruppe hver 3. måned. Endvidere skal der indrapporteres til den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it igennem KL.