Opdateret 1. maj 2019

Projektorganisation

Opgaven varetages af MedCom-kommunekonsulenter og koordineres i samarbejde med KL. Derudover vil der være sparring med den operationelle styregruppe social og sundhed, der er nedsat i MedCom-regi. Der udarbejdes statusrapport til MedComs styregruppe hver 3. måned. Endvidere skal der indrapporteres til den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it igennem KL.