Opdateret 27. november 2017

Korrekt anvendelse

Tilbage i 2015 blev der i MedCom oprettet en FMK-opsamlingsfunktion med det formål at opsamle og kvantificere typer af ukorrekt og uhensigtsmæssig anvendelse af fælles medicinkort. Dette for at få overblik over de forskellige typer af ukorrekt anvendelse på tværs af parterne samt mulighed for at følge op og dermed øge patientsikkerheden.
I MedCom10-projektperioden ønskes stadig øget fokus på korrekt anvendelse af FMK og fortsat en FMK-opsamlingsfunktion. 

Praksisleverandører, EPJ-leverandører, EOJ-leverandører, regionale og kommunale FMK-kontaktpersoner samt datakonsulenter kan aflevere tilbagemeldinger vedrørende ukorrekt anvendelse af FMK til:

https://fmk.medcom.dk/

Hvis der opleves udfordringer/uhensigtsmæssigheder i forbindelse med implementeringen af FMK og i den daglige drift, kan MedCom kontaktes. Inden der meldes ind til FMK-opsamlingsfunktionen, skal det vurderes, om det drejer sig om en af nedenstående problemstillinger:

Fejl og mangler i eget system
Egne fejl og mangler i eget system (LPS, EOJ, EPJ) håndteres inhouse.

Tekniske fejl
SDS (tidligere NSI) er fortsat ansvarlig for håndtering af tekniske fejl og dataforvanskning på FMK via NSPOP.dk

Ukorrekt og uhensigtsmæssig anvendelse
Ukorrekt brug af FMK som fx dobbeltordinationer, masseseponering, ordinationer uden slutdato, medicinkort, som stadig er suspenderet/markeret indlagt efter udskrivelse fra sygehus kan meldes til opsamlingsfunktionen. Alle parter kan som udgangspunkt gøre brug af funktionen, dog ikke på brugerniveau.

Se FAQ, som er lavet på baggrund af de indmeldte sager her.