Opdateret 14. maj 2020

Vejledninger

Herunder finder du en række vejledninger i forbindelse med implementeringen og brugen af FMK

Anbefalinger til arbejdsgange

Dosisdispensering

FAQ'er

Implementeringsvejledninger

Lovgivning

Tekniske vejledninger

Vejledninger til lægepraksissystemer og FMK-online