Opdateret 19. september 2018

Vejledninger

Herunder finder du en række vejledninger i forbindelse med implementeringen og brugen af FMK

Anbefalinger til arbejdsgange

Borgerrettet information

Dosisdispensering

FAQ'er

Håndkøbsmedicin og kosttilskud

Implementeringsvejledninger

Lovgivning

Tekniske vejledninger

Vejledninger til lægepraksissystemer og FMK-online