Opdateret 28. januar 2022

Vejledninger til dosisdispensering fra lægesystemer

MedCom er i gang med at samle vejledninger vedr. dosisdispensering fra de forskellige lægesystemer. Hvis vejledningen for dit lægesystem ikke findes her, kan du kontakte din leverandørs support.

Vejledninger og videoer til dosisdispensering:

EG Clinea

EG Ganglion

EG WinPLC

MultiMed

MyClinic

NOVAX

XMO