Opdateret 14. august 2018

Fælles Sprog III

Baggrund
Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive og dokumentere en borgers situation og kommunens indsats, bevilliget indenfor dele af sundheds- og serviceloven. Den hidtidige udgave, Fælles Sprog II, har været i brug siden 2003.

KL (Kommunernes Landsforening) har siden 2012, i samarbejde med kommuner og eksperter fra hele landet, udviklet en ny udgave, Fælles Sprog III (FSIII), som er en fælles standard for dokumentation og udveksling af data på det kommunale social- og sundhedsområde for både myndighed og leverandør. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren.

Den første version af FSIII-standarden omfatter struktureret og klassificeret dokumentation ved udredning, visitation og levering af ydelser i forbindelse med hjemmehjælp, herunder træning og rehabilitering under serviceloven samt hjemmesygepleje under sundhedsloven. 

På længere sigt baner FSIII vejen for, at der kan ske øget udveksling af data, ikke kun mellem kommunerne, men også med andre aktører på socialområdet og sundhedsområdet. Koordineringen af sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation vil understøtte sygehuspersonalets behov for data fra kommunen.

Udvikling og implementering af FSIII i EOJ-systemerne sker i samarbejdet mellem it-leverandør og den enkelte kommune.

Implementeringen af FSIII
FSIII skal implementeres i alle landets 98 kommuner. MedCom har, efter aftale med KL, varetaget implementeringsstøtten med bl.a. fælleskommunale opstarts- og netværksmøder og sparring med de enkelte kommuner, fra 2016 og frem til 30. juni 2018, hvor alle kommuner i princippet skulle have implementeret FSIII.

Ikke alle kommuner har færdigimplementeret FSIII, og KL har derfor, af projektledelsen og styregruppen, fået mandat til at forsætte med netværksmøder ind til den tekniske implementering er i hus i 2019. Hold øje med FSIII Nyhedsbrevet, som du kan abonnere på her.

Nyheder om FSIII fremover

Du kan følge med i nyheder om FSIII, herunder træningssporet, metode- og dokumentopdateringer, og praktiske informationer om fremtidige netværksmøder, ved at abonnere på KL’s FSIII nyhedsbrev, via hjemmesiden fs3.nu.

Materialer fra opstarts- og netværksmøder, samt de øvrige materialer MedCom har udviklet til understøttelse af implementeringen af FSIII, vil fortsat ligge på MedComs hjemmeside.

Du kan finde standarden for FSIII udvekslingsdatasættet – FS3UDV, hvor MedCom har ansvaret for udvikling, vedligehold og certificering her.

(SVN.MedCom.dk under ”Udgivelser - National Sygehus-kommunesamarbejde – FSIIIUDV”).