Opdateret 2. marts 2022

Fælles Sprog III

Fælles Sprog III

I projektperioden 2016 til juni 2018 har MedCom, på vegne af KL, ydet støtte til landets 98 kommuner, i deres arbejde med at implementere FSIII.

Nyheder om FSIII

Fremover kan du følge med i nyheder om FSIII, herunder træningssporet, metode- og dokumentopdateringer, samt praktiske informationer om fremtidige netværksmøder, ved at abonnere på KL’s FSIII nyhedsbrev, via hjemmesiden fs3.nu.

Materialer fra opstarts- og netværksmøder, samt de øvrige materialer MedCom har udviklet til understøttelse af implementeringen af FSIII, vil fortsat ligge på MedComs hjemmeside.

FSIII udvekslingsdatasæt

MedCom har udviklet et FSIII udvekslingsdatasæt. Datasættet er grundlaget for, at kommunerne kan udveksle aktuelle data på borgere i tilfælde af midlertidig eller permanent flytning fra en kommune til en anden. MedCom står for at teste og certificere alle EOJ-leverandører, samt vedligeholde datasættet.

Se standarden for FSIII udvekslingsdatasættetet

(SVN.MedCom.dk under ”Udgivelser - National Sygehus-kommunesamarbejde – FSIIIUDV”).

MedCom har desuden udarbejdet en vejledning for mapning af FSIII data til MedComs standard for indlæggelsesrapporter.