Opdateret 25. januar 2019

Aktiviteter og milepæle

2015

 • Kortlægning af opgaver og samarbejdsaftale mellem KL og MedCom
 • Opstart på udarbejdelse af implementeringsplan

2016

1. halvår 2016

 • Understøttelse af pilottest i samarbejde med pilotkommuner
 • I samarbejde opdeling i 3 hold kommuner til bølgeimplementering år 2017
 • Kortlægnings- og monitoreringsværktøjer færdiggøres i samarbejde med KL

2. halvår 2016

 • Fortsættelse af pilottest
 • Mobilisering af bølge 1-, 2- og 3-kommunerne

2017

1. halvår 2017 + 2. halvår 2017

 • Afslutning af pilottest
 • Implementering og udbredelse - bølge 1
 • Implementering og udbredelse - bølge 2
 • Fortsat mobilisering af bølge 3-kommunerne
 • Implementering og udbredelse - bølge 3

2018

1. halvår 2018 

 • Fortsat implementering og udbredelse - alle bølger
 • Konsolidering og afslutning