Opdateret 25. januar 2019

FSIII-projektorganisation

Partnere
Kommuner, KL og MedCom.
Koordinering med it-leverandørerne varetages af den kommunale produktejer. 

Projektorganisation
KL organiserer og styrer FSIII-projektet via styregruppe. FSIII-metoden er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem KL, eksperter og landets kommuner via følgegruppe, sikringsfasegruppe og projektgruppe. MedCom har afholdt opstarts- og netværksmøder for kommunernes lokale implementeringsansvarlige projektledere. Endvidere sker der informationsformidling via KL's og MedComs fælles KKR-digitaliseringsnetværk.

KL har indgået samarbejdsaftale med EOJ-leverandørerne med henblik på en FSIII-kompatibilitetsvurdering.