Opdateret 17. august 2017

MedComs FSIII-implementeringsopgaver

MedCom skal sikre fremdrift i forberedelsen og implementeringen af FSIII ved at være national koordinator og moderator for møder med de kommunale projektledere, herunder:

 • Afholde opstartsmøder med kommunale projektledere ift. hver bølge
 • Afholde netværksmøder for kommunale projektledere med evaluerings-/erfaringsudveksling
 • Afholde lokale statusmøder med pilotkommunerne
 • Afholde ERFA-møder med pilotkommunerne
 • Være sparringspartner ift. bølgeplanlægningen, materialer til implementering og undervisningsbrug
 • Udarbejde milepæle i samarbejde med KL og monitorere fremdrift i henhold til faserne i KL's implementeringsguide
 • Være ressourceperson for de kommunale projektledere samt opsamle erfaringer og emner til KL
 • Understøtte mobilisering via forberedende faser i 2016 og 2017
 • Deltage i styregruppemøder samt andre evt. relevante mødefora under FSIII i KL
 • Udarbejde XML-dokumentation, testprotokol for FSIII-udvekslingsdatasættet samt i samarbejde med KL gennemføre certificering af it-leverandører, som implementerer XML-udvekslingsdatasættet
 • Være sparringspartner og ressourceperson for KL i forbindelse med udarbejdelse af KL's FSIII-kompatibilitetsvurderingsmaterialer og processer

Som projektejer er det KL, der varetager følgende opgaver:

 • Den overordnede projektstyring og -koordinering, herunder kontakt til de kommunale ledelser
 • Alt indhold og materiale i forhold til FSIII
 • Udarbejdelse af materiale til både ledelses- og operationelt niveau
 • Drejebog/guide til implementering
 • Indgå aftaler om uddannelseskurser i FSIII samt stille e-lærings- og uddannelsesmateriale til rådighed
 • Indgå samarbejdsaftaler med EOJ-leverandørerne
 • Medfinansiering af netværksmøder og workshopmøder

Har du spørgsmål vedrørende forberedelse til og implementering af FSIII, kan du sende en mail til fs3@medcom.dk; eller kontakte MedComs FSIII-team. Du finder kontaktdata nederst på siden.

KL's www.FS3.nu er projektets centrale informationsside omkring indhold og materialer, e-læringskurser, projektfora m.m., og du kan abonnere på nyheder og opdateringer her: http://fs3.nu/kontakt.