Opdateret 29. januar 2018

Opstarts- og netværksmøder for implementering af FSIII

KL og MedCom har i perioden 2016 til medio 2017 afholdt opstartsmøder for implementeringen af FSIII og supplerer fra medio 2017 disse møder med netværksmøder. Møderne er målrettet projektledere for FSIII og nærmeste medarbejder i projektet, fx den lokale FSIII-instruktør i kommunen.

På netværksmøderne er der fokus på at dele de enkelte kommuners erfaringer og udfordringer, efter kommunen er gået i gang med implementering og anvendelse af FSIII i praksis, og man vil ligeledes få den nyeste status for projektet. Alle møder holdes i tidsrummet 09.30-15.30.

Her finder du oversigt over de møder, der er planlagt på nuværende tidspunkt. MedCom sender invitation til kommunens projektleder inden de enkelte møder; husk derfor at informere os på fs3@medcom.dk, hvis der er ændringer på posten.

Her kan du se, hvilke kommuner der er i hvilke bølger.

Her kan du læse mere om projektet og finde materialer om FSIII. Start gerne med "Fælles Sprog III Metodehåndbog" under FSIII Metoden.

Hvis du er projektleder, anbefaler vi dig at blive oprettet som bruger på fs3.nu. Så få du adgang til FSIII's forum, hvor du kan dele spørgsmål og inspiration med andre projektledere. Læs mere her