Opdateret 26. november 2021

Implementeringsplan

MedCom har i samarbejde med it-leverandører og regionale og kommunale repræsentanter fastlagt en implementeringsplan for FHIR-advis om sygehusophold. Denne plan er i efteråret 2021 sat på hold, idet der – fra regional side – har været rejst et behov for at analyse omkostninger til og prissætning af nye FHIR-standarder. Analysen forventes afsluttet og behandlet Q1 2022, hvorefter der vil ske en udmelding omkring konsekvenserne for implementeringsplanen for FHIR-advis om sygehusophold.