Opdateret 11. januar 2022

Sygehusadviser og fælleskommunal beskedfordeler

Om den fælleskommunale beskedfordeler

Den fælleskommunale beskedfordeler (KOMBIT beskedfordeler) er én af ud flere støttesystemer, som indgår i den fælleskommunale infrastruktur. Den fælleskommunale beskedfordeler distribuerer beskeder mellem forskellige fagsystemer i og på tværs af kommuner.

I forhold til fordeling af sygehusadviser er der to komponenter: Beskedagenten, som leveres af MultiMed, samt den Fælleskommunale beskedfordeler, som leveres af KMD. Beskedagenten sørger for, at sygehusadviser, som sendes fra EPJ-systemerne, indpakkes i en KOMBIT beskedkuvert, som anvendes i beskedfordeleren.

Beskedfordeling af sygehusadviser til EOJ-system og SAPA

Beskedfordeleren kan bl.a. anvendes til fordeling af sygehusadviser. Ved at omlægge modtagelse af sygehusadviser til at ske gennem den fælleskommunale beskedfordeler vil kommunerne kunne modtage sygehusadviser i både EOJ-systemet og SAPA (kommunernes Sags- og Parts Overblik).

Ved omlæggelsen skal EPJ-systemerne sende sygehusadviser til et nyt lokationsnummer i kommunen. Det nye lokationsnummer anvendes af MultiMed i beskedagenten. Der er oprettet nye (inaktive) lokationsnumre i SOR til dette i alle kommuner, som aktiveres i takt med, at kommunerne omlægger modtagelsen af sygehusadviser til at ske gennem den fælleskommunale beskedfordeler. Navngivningen af de 98 lokationsnumre/SOR-enheder er ”Sygehusadviser, X kommune” og er placeret i SOR-hierarkiet under SI-niveauet ”Kommunens kommunikation”.

Omlægning vil ikke influere kommunens aktuelle arbejdsgange
Kommunen modtager sygehusadviser som hidtil, blot via en ny teknisk vej og med visning i SAPA.

Beskedfordeling af sygehusadviser til flere fagsystemer

I nogle kommuner er der behov for fordeling af sygehusadviser til flere fagsystemer end EOJ-systemet og SAPA. Det gælder fx i kommuner, hvor der anvendes et andet it-fagsystem på socialområdet. For at andre fagsystemer kan modtage sygehusadviser gennem beskedfordeleren, er det nødvendigt at videreudvikle den fælleskommunale beskedfordeler. Der er indgået aftale mellem KL og KOMBIT om, at beskedfordeleren videreudvikles, så dette bliver muligt. Tidsplan for arbejdet er endnu ikke fastlagt.  

Proces for omlæggelse af sygehusadviser til modtagelse gennem den fælleskommunale beskedfordeler

Alle EOJ-leverandører er i stand til at modtage sygehusadviser gennem den fælleskommunale beskedfordeler, og udrulningen til kommunerne er i gang. Processen for omlæggelse af sygehusadviser er detaljeret beskrevet i digitaliseringskataloget, og hvor der ligeledes kan hentes en drejebog for omlægningen. Processen består i hovedtræk af følgende trin:

 1. Kommunen indgår aftale med EOJ-leverandør om overgang til beskedfordeler.
  EOJ-leverandøren informerer KOMBIT, som sørger for, at der indgås en databehandleraftale med kommunen.  
 1. MedCom orienteres om dato for kommunens omlægning
  Kommunen informerer MedCom om dato for omlægningen. MedCom sørger for at give besked til SOR, Sundhedsdatastyrelsen, om, at det inaktive lokationsnummer til modtagelse af sygehusadviser gennem beskedfordeleren skal aktiveres på den aftalte dato.
 1. EOJ-leverandøren klargør opsætning af beskedfordeler, hvilket bl.a. indebærer oprettelse af en serviceaftale. Det samme gør MultiMed. Begge aftaler skal godkendes af kommunen. 
 1. MedCom sender information til regionernes EDI-ansvarlige om ændring af lokationsnummer til modtagelse af sygehusadviser jf. tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre 1-2 uger før omlægningen. 
 1. EOJ-leverandør mfl. klargør konfigurationsændringer. 
 1. MedCom flytter meddelelserne DIS20 og DIS17 til det nye modtage-lokationsnummer og fjerner meddelelserne fra det tidligere lokationsnummer, dagen før omlægningen. 
 1. VANS leverandører KMD Connect/TrueCommerce ændrer routning for meddelelserne. 
 1. EOJ-leverandør indkalder eventuelt til kort fælles statusmøde, hvor kommunen også deltager dagen før omlægningen og evt. på dagen for omlægningen, og hvor der orienteres om aktiviteter i tilfælde af recovery/fall back. 
 1. EOJ-leverandør, kommune mfl. overvåger og verificerer modtagelsen af adviser samt afsendelse af kvitteringer. 

Læs mere i digitaliseringskataloget, hvor integrationsbeskrivelsen til ibrugtagning af sygehusadviser er beskrevet: SF0810 - Sygehusophold | Digitaliseringskatalog (digitaliseringskataloget.dk)