Opdateret 4. juni 2021

Tidsplan

Tidsplanen nedenfor er indstillet til beslutning i MedComs styregruppe den 10. juni 2021.

Tidsplanen er gældende for landets 98 kommuner samt Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der vil ske en trinvis ibrugtagning af det nye sygehusadvis i de vestdanske regioner fra 1. november 2022. Det konkrete idriftsættelsestidspunkt for de vestdanske regioner er fortsat uafklaret og derfor ikke indarbejdet i tidsplanen nedenfor. 

Januar 2021

Release af FHIR-standard "Advis om sygehusophold" 1.0

Fra Q3 2021

Test og certificering af alle afsendere og modtagere af ”Advis om sygehusophold”.

Q3 2022

EOJ-systemer (og kommuner), SAPA, samt beskedagent og -fordeler klar til at modtage FHIR-advis

1. november 2022

Regioner overgår til at sende FHIR "Advis om sygehusophold"