Opdateret 26. august 2021

FHIR-korrespondancemeddelelse

MedComs styregruppe godkendte d. 3. marts 2019, at MedCom udarbejder en ny forbedret standard for korrespondancemeddelelser. Den nye standard, kaldet FHIR-Korrespondancemeddelelse (FDIS91), danner spydspids som værende en af de to første MedCom FHIR-standarder. Den internationale titel for standarden er: CareCommunication.

Formålet med FHIR-Korrespondancemeddelelsen er at:

 • Understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter
 • Styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale-, psykiatriske- og somatiske område
 • Give mulighed for at vedhæfte og udveksle digitale bilag mellem forskellige aktører
 • Understøtte mulighed for automatisk fordeling ved modtagelse af en FHIR-Korrespondancemeddelelse via brug af fælles nationale kategorier
 • Respektere regionale samarbejdsaftaler ved at bevare muligheden for at anvende regionalt aftalte emneord

Hvorfor en ny korrespondancemeddelelse

MedCom har gennem flere år modtaget ønsker til forbedringer og ændringer i den eksisterende korrespondancemeddelelse fra flere forskellige faggrupper og aktører, herunder bl.a.:

 • tekniske forbedringer i form af et selvstændigt felt til kategorisering (=overordnede overskrifter)
 • mulighed for at medsende bilag i kommunikationen mellem bl.a. kommuner, hospitaler og praktiserende læger
 • brug af unikke ID’er i meddelelsen, således at meddelelsen teknisk kan kædes sammen med andre meddelelser og dermed øge læseoverblikket for det kliniske personale
 • brug af funktionen ”Prioritet” overvejes, herunder fælles anvendelsesregler for brug af prioritet

I 2018 nedsatte MedCom en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet med henblik på at følge, og understøtte, udviklingen på social- og sundhedsområdet. Den operationelle styregruppe efterspørger kraftigt mulighed for at kunne vedhæfte og udveksle bilag digitalt, herunder bl.a. koordinationsplaner/indsatsplaner, behandlingsplaner samt kliniske dokumenter, eller skemaer til teammøder.

På baggrund af ovenstående behov og ønsker, bliver FHIR-Korrespondancemeddelelsen udarbejdet.

Processen og høring

MedComs centrale koordinationsgruppe har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner og praktiserende læger med henblik på at få teknisk og faglig sparring på felter og indhold i den nye standard for korrespondancemeddelelser.

Beskrivelsen af indhold i FHIR-Korrespondancemeddelelsen blev sendt i høring ved relevante MedCom-grupper, og lagt på MedComs hjemmeside, ultimo 2019.

Overgangsperiode med samtidig drift af DIS91/XDIS91 og FHIR-Korrespondancemeddelelse

FHIR-Korrespondancemeddelelsen skal på sigt erstatte den eksisterende korrespondancemeddelelse DIS91/XDIS91, som dermed udfases. Der forventes en gradvis implementering af FHIR-Korrespondancemeddelelsen, da det vil være komplekst at skifte samtidigt i de ca. 70 it-systemer, som i dag anvender korrespondancemeddelelse. Det tilstræbes dog, at overgangsperioden skal være så kort som mulig, og for de store aktører og anvendere af korrespondancemeddelelsen, så som regioner, kommuner og lægepraksis, arbejdes der hen mod en fælles periode for overgang til FHIR-Korrespondancemeddelelse. 

Der er aktuelt en større afklaringsproces i gang for håndtering af overgangsperioden, herunder eventuelle services/løsninger, som kan understøtte overgangen.

Tekniske workshops i 2020-2021

MedCom har afholdt en række tekniske workshops i 2020 og en opsamlende workshop i januar 2021 i forbindelse med release af version 1.0 af de to FHIR-standarder. De forskellige workshops er afholdt med henblik på at understøtte den tekniske implementering af standarden i EOJ-, LPS- og EPJ-systemer. I august 2021 afholdes en teknisk hands-on-workshop vedrørende testværktøjet Touchstone. MedCom har indgået samarbejdskontrakter, indeholdende støttemidler, med leverandører for bl.a. at deltage i de tekniske workshops og udvikle og teknisk implementere de nye FHIR-standarder, således at standarderne efterfølgende er tilgængelige og kan frigives til kunder/implementeres i drift.

For information om hvilke leverandører, der er indgået samarbejdskontrakter med samt planen for de tekniske workshops i 2020-2021, læs mere under Tekniske FHIR workshops Avis og Korrespondance.

Aktuel projektstatus

MedCom har releaset version 1.0 af FHIR-korrespondancemeddelelsen d. 29.01 2021. Releasen sker på baggrund af førnævnte udviklingsforløb i 2020 i samarbejde med it- leverandører, brugerrepræsentanter og HL7 FHIR-ressourcer.

De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser i version 1.0 er tilgængelige via https://simplifier.net/medcom-fhir-messaging

Overgangsperiode med samtidig drift af DIS91/XDIS91 og FHIR-Korrespondancemeddelelse

FHIR-Korrespondancemeddelelsen skal på sigt erstatte den eksisterende korrespondancemeddelelse DIS91/XDIS91, som dermed udfases.

Der forventes en gradvis implementering af FHIR- Korrespondancemeddelelse, da det vil være komplekst at skifte samtidigt i de ca. 70 it-systemer, som i dag anvender korrespondancemeddelelse DIS91/XDIS91. Det tilstræbes dog, at overgangsperioden skal være så kort som mulig og for de store aktører og anvendere af korrespondance-meddelelsen, så som regioner, kommuner og lægepraksis, og der arbejdes hen mod en fælles periode for overgang til FHIR-Korrespondancemeddelelse.

Der er aktuelt en større afklaringsproces i gang for håndtering af overgangsperioden, herunder eventuelle services/løsninger som kan understøtte overgangen.  

Tidsplan

 • 2020: Teknisk udviklingsforløb og afholdelse af workshops med it- leverandører og brugerrepræsentanter
 • Januar 2021: Release af version 1.0 FHIR-korrespondancemeddelelse
 • Q1/Q2 2021: Dataindsamling til national implementeringsplan med tilhørende afklaring af overgangsløsning
 • 1. halvår af 2021: Test og certificering af EOJ-, LPS- og EPJ-systemer
 • August 2021: Teknisk hands-on-workshop vedrørende testværktøjet Touchstone
 • Q2/Q3 2021: Implementeringsplan for FHIR-Korrespondancemeddelelse
 • Q3 2021: Release af testprotokol for FHIR-Korrespondancemeddelelse