Opdateret 2. marts 2022

FHIR-standard for fællesfaglige begreber (MedCom FHIR-FFB)

KL har i forbindelse med projektet Fælles Faglige Begreber (FFB) anmodet MedCom om at udarbejde en HL7 FHIR-standard for FFB-uddata. Standarden skal anvendes til indberetning af data til KL's Gateway fra de kommunale EOJ-systemer. KL-projektet Fælles Faglige Begreber (FFB) blev igangsat af KL i januar 2017 og afsluttes ved udgangen af 2021. 

Læs mere om FFB på KL's hjemmeside.

Baggrund og formål med MedCom FHIR-FFB

KL og MedCom samarbejder omkring modernisering af standarder og infrastruktur. KL Gateway, som anvendes til indberetning af uddata fra FFB og Fælles Sprog III, tager udgangspunkt i den fælleskommunale informationsmodel (FKI). FKI anvender HL7 FHIR. FFB-projektet ønsker en standard for FFB-uddata baseret på HL7 FHIR. Ifm. modernisering af MedComs standarder anvendes HL7 FHIR. Koordinering mellem KL's HL7 FHIR-profiler og MedComs HL7 FHIR-profiler betyder, at EOJ-leverandørerne bliver mødt med de FHIR-profiler og testværktøjer, som anvendes i henholdsvis FFB-projektet, KL Gateway og MedCom FHIR-standarder.

MedComs opgave

KL varetager forretningsmæssige emner samt services på kommunal gateway, som administrerer FFB-data i forbindelse med indberetning og fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS). 

MedComs opgave vil bestå i:

  • Udarbejdelse af teknisk dokumentation og testværktøj i samarbejde med FFB-projektet
  • Samarbejde med og certificering af EOJ-leverandørerne
  • MedCom har indgået samarbejdsaftale med konsulenthuset Mjølner Informatics A/S omkring opgaven

Tidsplan

MC FFB-data skal være tilgængelige for EOJ-leverandørerne med tilhørende testadgang ifm. udvikling og teknisk implementering i løbet af Q3-Q4 2021. Certificering i Q1 2022. Tidsplanen koordineres med MedComs tidsplan for FHIR-opgaver ifm. udfasning af EDIFACT og OIOXML.

Teknisk dokumentation

I takt med at FHIR-profiler for FFB-uddata og tilhørende materiale udarbejdes, bliver materialet tilgængeligt via henholdsvis MedCom FHIR-hjemmeside samt KL FHIR-hjemmeside fra Q3 2021.